MHI Vestas Offshore Wind is een joint venture tussen Vestas en Mitsubishi Heavy Industries (MHI) en richt zich op het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van offshore windturbines.

Het bedrijf heeft op dit moment 132 offshore windturbines in België (goed voor 65  megawatt) geïnstalleerd over twee Belgische offshore-windmolenparken op de Noordzee. Beide windparken worden volledig onderhouden op basis van een 15-jarig contract met hoog gespecialiseerde technici en is gevestigd in Oostende. MHI Vestas Offshore Wind telt ongeveer 65 werknemers.

Het spreekt voor zich dat als joint venture van 2 industriële wereldspelers MHI Vestas Offshore uitermate veel aandacht besteedt aan correcte toepassing van de Belgische regelgeving.

De loon(kost)optimalisatie audit werd aangevraagd om na te gaan of MHI Vestas Offshore compliant is met de verplichtingen op het gebied van de sociale en fiscale wetgeving. 

Annelies Stiers, HR Manager bij MHI Vestas Offshore Wind getuigt graag over de aanpak en het verloop van de uitgevoerde audit.

Hoe kwam u in contact met Agoria om de praktijk binnen uw onderneming te auditeren?

Dat Agoria deze dienst aanbiedt, werd toegelicht tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Als nieuwe HR-manager bij MHI Vestas Offshore was dit de perfecte oplossing om snel te weten te komen of er risico’s waren die als eerste dienden aangepakt te worden.

Welke aanpak werd gebruikt bij het uitvoeren van de loon(kost)optimalisatie audit?

Op basis van de gevraagde ter beschikking gestelde documenten werd de audit bij ons ter plekke uitgevoerd door 2 experten van Agoria. Het is van belang dat er een tijdstip gekozen wordt waarop het payroll team en HR-manager beschikbaar is om de vragen te beantwoorden. Het is best om deze audit niet te laten doorgaan tijdens de payrollberekeningen. Verder is het cruciaal dat het sociaal secretariaat op de hoogte is en voldoende en snelle medewerking verschaft.

Wat  houdt deze loon(kost)optimalisatie audit concreet in?

  • I. Screening van de beschikbare verplichte sociale documenten zoals o.a. arbeidscontracten, en CAO’s;
  • II. Screening van de payroll;
  • III. Screening van de lonen en vergoedingen met het oog op optimalisatie van de loonkost;
  • IV. Aflevering verslag van de resultaten met vermelding of dit in orde was of dringende aandacht moest besteed worden aan dit item;
  • V. Toelichting van het verslag met bespreking van de mogelijke oplossingen waar risico bestond in kader van de niet-naleving van de wetgeving.

Welke ROI (return on investment) leverde deze audit op?

Doorheen de audit detecteerde Agoria dat de doelgroep vermindering voor eerste aanwervingen niet werd toegepast door het sociaal secretariaat. Dat leverde meteen een belangrijke kostenbesparing op.

Biedt de audit een voldoende zicht op mogelijke risico’s en optimalisatiekansen?

Het auditrapport is overzichtelijk en geeft per onderwerp met knipperlichten aan waar de knelpunten zich bevinden. Dankzij de mondelinge toelichting van Agoria heb je als HR manager snel een overzicht van de te nemen acties en hoe Agoria je daarin kan bijstaan.

 

Meer weten over de loon(kost)optimalisatie audit ? Download onze productfiche. (96,8 kB)