De procedure ter voorbereiding van de sociale verkiezingen is bijna ten einde. Binnenkort zal ook uw bedrijf nieuwe paritaire overlegorganen moeten samenstellen met nieuwe afgevaardigden,... Agoria organiseert twee initiatieven die u zullen helpen om u optimaal voor te bereiden:

Seminars: "De installatie en werking van uw overlegorganen" 

 • Formule: op de praktische procedures toegespitst seminar 

 • Inhoud: de installatie en werking van de overlegorganen in de onderneming (OR, CPBW en vakbondsafvaardiging).

  Voorbeelden van vragen die aan bod komen:

  • Wanneer moet de eerste vergadering georganiseerd worden?

  • Wat is de rol van een ondernemingsraad en een comité?

  • Hoeveel uren mogen de werknemersvertegenwoordigingen besteden aan de voorbereiding van vergaderingen?

  • Welke bepalingen neemt u verplicht/best op in uw huishoudelijk reglement? 

  • ….

 • Voor alle ondernemingen

Dit seminar is gratis voor Agoria-leden.

Save the date - de inschrijvingen worden binnenkort geopend!

 • Antwerpen: 30 mei 2016 om 14.00 u, Agoria Real Estate ALM - zaal 1.24, F. Williotstraat 9, 2600 Berchem
 • Hasselt: 31 mei 2016 om 14.00 u, Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
 • Brussel: 2 juni 2016 om 14.00 u, Diamant Building – zaal Baekeland, Reyerslaan 80, 1030 Brussel
 • Oost- en West-Vlaanderen: 16 juni 2016 om 09.00 u, Aula Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Workshop: "Werken aan kwalitatievere ondernemingsraden" 

 • Interactieve formule: ervaringsuitwisseling tussen ervaren moderators en een tiental HR-verantwoordelijken van lidbedrijven.

 • Inhoud: hoe de kwaliteit van de informatie-uitwisseling en van de relaties tijdens de vergaderingen van de ondernemingsraad verbeteren?

 • Voor ondernemingen met > 100 werknemers  

Exclusief voor Agoria-leden (gratis). 

Save the date - de inschrijvingen worden binnenkort geopend!         

 • Brussel: 6 juni 2016 om 14.00 u Diamant Building - zaal Copernic, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel
 • Oost- en West-Vlaanderen: 7 juni 2016 om 09.00 u AA Tower - zaal Terra, Technologiepark 19 , 9052 Zwijnaarde
 • Antwerpen: 13 juni 2016 om 14.00 u - Agoria Real Estate ALM / zaal 1.24, F. Williotstraat 9, 2600 Berchem
 • Hasselt: 15 juni 2016 om 14.00 u - Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

Beide initiatieven worden ook in het Frans georganiseerd op andere data en locaties. Klik hier voor meer informatie.