Over ongeveer een jaar is het zover: dan moeten alle ondernemingen “compliant” zijn met de General Data Protection Regulation (‘GDPR’, of AVG in het Nederlands). Hoe dient uw onderneming zich concreet voor te bereiden met het oog op de implementatie van deze nieuwe regelgeving? Agoria licht het u toe tijdens een seminar op donderdag 27 april.

Vermits in de GDPR een grote rol is weggelegd voor een ‘risk based’ benadering, zal dit concept tijdens ons seminar uitvoerig toegelicht worden. Daarnaast zullen de sprekers u informeren over de verschillende fasen bij de implementatie van de GDPR: de voorbereiding tijdens welke de inschatting van de risico’s een belangrijke rol vervult, de implementatie zelf en de monitoring.

Een belangrijke stap die cruciaal is in ieder project m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, en die bijgevolg eveneens uitvoerig aan bod zal komen, is de inventaris van de verwerkingen (of het “intern register”) die elke onderneming zal moeten bijhouden.

Na de pauze stellen we u ten slotte de data protection risk tool voor die Agoria heeft ontwikkeld om u te helpen bij de implementatie van de GDPR. Deze tool helpt u bij het stellen van een diagnose m.b.t. de verwerkingen in uw onderneming. In tegenstelling tot de meeste tools is deze tool zo opgevat en ontwikkeld dat hij u in staat stelt om te na te gaan of uw verwerkingen al dan niet een groot risico inhouden voor de betrokkenen en vooral of die risico’s aanvaardbaar zijn. Als er risico’s zijn, geeft de tool aan welke concrete maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beperken. Kortom, deze tool stelt u in staat om zelfstandig, in een beperkte tijdspanne, te bepalen waar u staat en vooral of wat u al doet of gedaan hebt, voldoende is met het oog op implementatie.

Programma

14.00: Inleiding
Erika Buyens
14.10: Krachtlijnen van de GDPR, tips bij de implementatie
Dirk De Bot en Thomas Van Gremberghe 
15.20: Pauze 
15.40: Voorstelling Agoria data protection risk tool
Dirk De Bot en Thomas Van Gremberghe 
16.40: Vragen
17.00: Cocktail


Goed om weten:

  • Later zullen nog meer seminars gepland worden die meer zullen inzoomen op bepaalde topics uit de GDPR of op bepaalde groepen van betrokken ondernemingen (zoals ondernemingen die de hoedanigheid hebben van 'verwerkers').

  • La langue de travail de la séance du jeudi 27 avril sera le néerlandais. Si vous voulez suivre ce séminaire en français, vous pouvez vous inscrire à la séance francophone qui aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à Charleroi, dans le cadre de l'événement Smart Rules, Smart Application.

Datum

donderdag 27 april 2017, 14:00 - 17:00

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie 

Meer info

Gratis.

Dit evenement is afgelopen.