Onduidelijkheid is het ergste wat een investeerder kan overkomen. Nochtans is dat exact wat ons land aan mogelijke investeerders geeft. Het is momenteel erg onduidelijk waar ons land op het vlak van ondernemingsfiscaliteit naartoe gaat. En dat zet een rem op investeringen en jobcreatie.

Wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd? Blijven de huidige fiscale regimes overeind? Noch het ene, noch het andere is duidelijk. Terwijl ons land nog steeds de rangschikking aanvoert op het vlak van hoge ondernemingskosten, profileren andere landen zich als aantrekkelijke investeringslocaties.

Investeerders willen weten waar ze aan toe zijn alvorens ze overwegen in ons land te investeren en jobs te creŽren. Het voortdurende getreuzel en het koppelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting aan andere politieke dossiers leggen een hypotheek op nieuwe† investeringen en jobs in ons land.

En dat is jammer, want ons land heeft de voorbije jaren bewezen dat het terug op de goede weg was. De loonmatiging van de voorbije jaren hielp onze export vooruit en zorgde hier voor banen. Nu is het zaak om de inspanningen die we in de voorbije jaren hebben geleverd, niet verloren te laten gaan. We mogen ons niet terug uit de markt laten prijzen door nieuwe loonkostontsporingen ťn we mogen de loonkosthandicap niet vervangen door een fiscale handicap.

Zo stijgt de effectieve vennootschapsbelastingsdruk momenteel weer. Door de lage rente is het gebruik van de notionele intrestaftrek uitgehold. En de fiscale druk voor onze bedrijven zal in de komende jaren verder stijgen onder druk van de EU die bepaalde Belgische aftrekposten onder vuur neemt. De regering moet daarom nu zo snel mogelijk knopen doorhakken en kiezen voor een duidelijke hervorming van de vennootschapsbelasting. Ga daarbij voor een verlaging van het officiŽle tarief voor alle bedrijven en voor een drastische vereenvoudiging.

Bedrijven willen investeren, maar de onzekerheid rond de hervormde vennootschapsbelasting weerhoudt hen ervan. Wie deze beslissingen on hold plaatst, zet dus investeringen en jobs on hold. Neem de onduidelijkheid weg en laat ons investeren.

Marc Lambotte

CEO Agoria

Reageer op dit artikel