De eerste sessie van de nieuwe cyclus van onze opleiding milieu - niveau C vindt plaats op woensdag 15 februari 2017 in Gent.

Deze sessie is gewijd aan de volgende modules:

  • administratieve verplichtingen 
  • milieu-effectrapportage

Voornamelijk in het begin van het jaar heeft de milieucoördinator een aantal administratieve verplichtingen, o.a. het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator en het invullen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). In dit deel staan we stil bij de inhoud van deze documenten en hoe de opmaak ervan kan gebeuren. We sluiten dit deel af met een overzicht van de belangrijkste periodieke verplichtingen die op de exploitant van een ingedeelde inrichting rusten (energetische keuring van airco's, lekdichtheidscontroles, keuring opslagtanks,...).

De Europese richtlijn rond milieu-effectrapportage legt een milieueffectbeoordeling op voor de verlening van een vergunning voor bepaalde projecten. In Vlaanderen leidt deze richtlijn tot 3 mogelijke procedures. We lichten de verschillende mogelijkheden en hun consequenties toe: de verplichte opmaak van een mer-rapport, de mogelijkheid tot aanvraag van een ontheffing en de - meest voorkomende - project-m.e.r.-screeningsnota. Wij bekijken de impact van deze verplichtingen op de bedrijven.

Wat mag u verwachten van deze basisopleiding?

  • Overzicht van de omvangrijke en snel evoluerende Europese en Vlaamse milieuregelgeving;
  • Praktijkgerichte aanpak;
  • Kleine test na het volgen van de opleiding;
  • Uitgewerkte syllabus als gebruiksvriendelijk instrument (print + digitaal) dat u ondersteunt bij de uitvoering van uw dagelijkse taken.

Waarom deze basisopleiding volgen bij Agoria?

  • De basisopleiding combineert expertise met een praktische vertaalslag naar de situatie bij bedrijven;
  • De expertise van Agoria is toegespitst op de voor u relevante industriële sectoren;
  • De opleidingen van Agoria komen in aanmerking voor de 30 uur permanente vorming die milieucoördinatoren jaarlijks moeten volgen;
  • Verdere individuele begeleiding mogelijk bij vastgestelde knelpunten.

Doelpubliek

De opleiding richt zich naar personen die nieuw zijn in het vak of die sporadisch in aanraking komen met milieuzaken binnen het bedrijf (vb. preventiedienst, aankoop,...). Ook als u gewoon uw kennis over de milieuwetgeving wenst op te frissen, bent u van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo voor meerdere sessies van de ‘Opleiding milieu – niveau C’ inschrijft de Vlaamse overheid een substantieel deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Meer info via www.kmo-portefeuille.be