In het PC200 worden de minimumlonen, de effectief uitbetaalde lonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de afgevlakte gezondheidsindex in het jaar voordien. 

Zoals gemeld in ons recent economisch artikel over de inflatie (zie artikel Inflatie vertraagt opnieuw in oktober) bedraagt de consumptie-index van oktober 103,34 punten en de gezondheidsindex 103,86 punten. 

Op basis van de thans bekende parameters en de inflatieprognoses voor november en december 2016, verwacht Agoria op 1 januari 2017 een indexaanpassing van de lonen in PC 200 (APCB) met 1,2%

Concreet betekent dit dat de lonen in PC 200 begin januari 2017 met ongeveer 1,2% zullen stijgen. Het exacte cijfer zal pas eind december 2016 bekend zijn. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Verbeeck of een ‘first point of contact’ uit uw regio: 

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen