Er zijn vandaag heel wat werkzaamheden aan de gang op het gebied van regelgeving voor voertuigen. Sommige daarvan zullen een serieuze impact hebben op alle categorieŽn van voertuigen. Wat is de actuele†stand van zaken? Daarover willen we u op 20 oktober a.s. informeren tijdens de 'Automotive Industry Legislation'-sessie van ons #RSEvent2016 'Smart rules, smart application'.

Eerst laten we de auteurs van twee belangrijke rapporten in dit domein aan het woord:
  • Sanchez Galindo en Escobar-Guerrero van de Europese Commissie DG ENTR (EN) lichten u het 'Report on the operation of the system of acces to vehicle RMI' toe. Ze verduidelijken de technische en wettelijke conclusies†en geven meer†uitleg over†de overlap in verplichtingen en de vrijstellingen op het gebied van†Repair and Maintenance Instructions (RMI)†waarin wordt voorzien door de verschillende (revisie) Kaderrichtlijnen of Verordeningen die van toepassing zijn†op (zware) voertuigen, tractoren, aanhangwagens, motorfietsen, Speedpedelecs.
  • Peter Broertjes van de Europese Commissie DG ENTR (EN) licht in zijn presentatie 'Saving lives: Boosting car safety in the EU' de herziening van de wetgeving en aanbevelingen met betrekking tot 'General Safety Regulations and Pedestrian safety' toe. Hij bespreekt de totstandkoming van bepaalde maatregelen, inclusief de gemaakte kosten-batenanalyse e.d. Hij gaat ook dieper in op de visie van de Commissie†op de implementatie van†ISA-technologie†(Intelligent Speed Adaption)†en Alcolocs, alsook op een aantal maatregelen die een impact zullen hebben voor trailerbouwers.†††


Na de break krijgt u van Ben Van Roose, Lead Expert Technical Regulations Tranport & Homologation bij Agoria, een update over het 'Work in Progress on the monitoring of CO2 emissions - VECTO'. De wetsvoorstellen voor de monitoring van de emissie van zware voertuigen werden door de†Europese Commissie voorgesteld aan de TCMV. Parallel wordt er bij DG Clima druk gewerkt aan de uitrol van de monitoring van Bussen en Coaches.†

Vervolgens licht Ben Van Roose†ook de stand van zaken toe†met betrekking tot de revisie van de kaderrichtlijn 2007/46 (Verordening inzake de goedkeuring en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens en componenten). De ontwerptekst ligt†momenteel ter evaluatie voor bij Europese Raad en het Europees†Parlement, maar beide hebben al de eerste suggesties tot wijziging ingediend.†Onze Agoria-expert†verduidelijkt ook de mogelijke impact voor de industrie, technische diensten, voertuigtypes, goedkeuringsprocedures,...

Bij alle presentaties wordt ruim voldoende tijd ingelast om interactief van gedachten te kunnen wisselen. De eerste twee sprekers zullen uitsluitend in het Engels presenteren.


Hebt u vragen over de werkzaamheden met betrekking tot de regelgeving voor voertuigen? Kom op donderdag 20 oktober 2016 naar het R&S Event 2016 'Smart rules, smart application' van ons expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie, met op het programma o.a. de sessie ĎAutomotive Industry Legislation'.

Schrijf snel in op www.agoria.be/rsevent !