De ministerraad heeft op 23 december 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd over de regularisatie van studieperiodes in de pensioenregeling voor werknemers.

Het voorontwerp van wet bepaalt de studieperiodes die geregulariseerd kunnen worden en stelt de regularisatiebijdrage vast op 1.500 euro per studiejaar voor de personen die er voor kiezen om dit bedrag te betalen in de tien jaar die volgen na het beŽindigen van de studies.†

Tijdens een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2020, krijgen alle actieve personen, ongeacht hun statuut en ongeacht in welke fase van hun carriŤre ze zich bevinden, de mogelijkheid om hun studiejaren te regulariseren door de regularisatiebijdragen te storten.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

De informatie in dit artikel is onder voorbehoud van publicatie van de definitieve wettekst in het Belgisch Staatsblad.

Bron: persbericht Ministerraad van 23 december 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen