Expertisecentrum Sociaal

Preventie op de werkvloer vraagt een planmatige aanpak. Het KB over het beleid inzake het welzijn van werknemers bepaalt dat dit moet gebeuren aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit houdt in dat u preventieve maatregelen plant op basis van risicoanalyses en dat deze regelmatig worden geactualiseerd. De risicoanalysetool van Agoria’s Expertisecentrum Sociaal helpt u om dit gestructureerd aan te pakken.

Inhoud

Deze tool stelt u in staat om risicoanalyses systematisch uit te voeren:

 • Het pakket bestaat uit handige online checklists die u helpen bij het uitvoeren van organisatorische of werkpost- en functiegerichte risicoanalyses.
 • Omdat risicoanalyses op de vloer gebeuren, kunt u ook kiezen voor een printklare versie, waarmee u de bevinding nadien digitaal invoert. Uiteraard kan de tool ook gebruikt worden op een tablet of iPad met internetverbinding.
 • U kunt zelf verschillende afdelingen aanmaken, prioriteiten vastleggen en de uitvoering ervan opvolgen. Zo gaat u planmatig en op maat van uw onderneming te werk.

Resultaat

 • De risicoanalysetool geeft u een duidelijk overzicht van alle risico’s, zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de afdelingen en hun werkposten.
 • De tool geeft aan welke risico’s prioritaire aandacht vereisen.
 • Werkpostgebonden of functiegerichte risicoanalyses linkt u efficiënt aan vereiste acties, waardoor u projectmatig werk maakt van preventiemaatregelen.

Praktisch

Zowel Agoria-leden als niet-leden kunnen gebruik maken van de risicoanalysetool.


 • Prijs: (exclusief btw)
  • Leden: inbegrepen in lidgeld;
  • Niet-leden: 500 EUR per jaar, per licentie

Hoe kunnen wij u verder helpen?