Fons De Mey (Crossroad) is binnen Agoria’s Smart Cities Committee voorzitter van de werkgroep Smart Mobility. Bij hem polsten we onder meer naar de grootste uitdagingen voor onze steden in het mobiliteitsdomein, en naar de mogelijke oplossingen. 

Uit recente interviews met de voorzitter en de vice-voorzitter van Agoria’s Smart Cities Committee sprak groot optimisme: beiden zijn ervan overtuigd dat de transitie tot smart city voor veel Belgische steden en gemeenten stilaan in een stroomversnelling komt. Rond welke domeinen kan daarbij worden gewerkt en wat zijn dan telkens de specifieke uitdagingen? Over die vragen laten we in deze reeks de voorzitters van de thematische werkgroepen van het Smart Cities Committee aan het woord. We starten met de visie van Fons De Mey (Crossroad), voorzitter van de werkgroep Smart Mobility. 

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor onze steden momenteel in het mobiliteitsdomein?

Fons De Mey: Een van de belangrijkste opdrachten heeft te maken met big data. Cijfers over het openbaar vervoer, informatie uit gsm-signalen van rondrijdende wagens, via sensoren vergaarde doorstromingsgegevens,…. In het mobiliteitsdomein kunnen heel wat relevante gegevens worden verzameld en in sommige steden gebeurt dat ook al. Dat brengt echter een dubbele uitdaging met zich mee. Eén: hoe verbind je de gegevens die in de verschillende datasilo’s verzameld worden? Hoe vul je leemtes in? En twee: wat doe je dan vervolgens met al die verschillende datastromen? Hoe ontsluit en integreer je ze in intelligente toepassingen? De technologie is er helemaal klaar voor, maar in de meeste van onze steden en gemeenten is het inzicht over de mogelijkheden nog te beperkt. Vaak wordt er bovendien niet genoeg over de grenzen van verschillende beleidsdomeinen heen samengewerkt. Dat is jammer, want smart cities worden pas echt interessant wanneer data over de beleidsdomeinen heen wordt geïntegreerd. Als je gegevens van rijdende elektrische wagens gaat combineren met de gegevens van slimme meters die op het plaatselijke industrieterrein monitoren waar er al dan niet energieoverschotten zijn, bijvoorbeeld.

Een andere niet te onderschatten uitdaging is de cultuurverandering die nodig is in de hoofden van de mensen. Natuurlijk kleeft er aan smart cities een grote technologiecomponent, maar het succes ervan hangt niet uitsluitend van technologie af. Zeker in het mobiliteitsdomein zie je daar heel duidelijke voorbeelden van. Beeld je maar eens in: waar sta je als stadsbestuur wanneer je een slimme app laat ontwikkelen waarmee mensen in enkele clicks de perfecte multimodale reisweg kunnen uitstippelen, terwijl in de praktijk iedereen er toch voor blijft kiezen om direct aan de voordeur in de eigen auto te stappen en de file te trotseren? Smart cities vergen soms directe actie van ieder van ons… niet evident!

Wat maakt de technologiebedrijven die in het Smart Cities Committee verenigd zijn zo geschikt om die uitdagingen te helpen aanpakken? Waar zitten de quick wins?

Fons De Mey: Hun technologisch aanbod en expertise behoort sowieso tot de top van de markt. We leven in een kenniseconomie die gericht is op innovatie en waarin topprestaties noodzakelijk zijn om de internationale concurrentie aan te kunnen. Een extra troef is dat onze bedrijven daarnaast ook perfect voeling hebben met de specifieke eigenheden en geplogenheden van de Belgische cultuur. Ze zijn het bovendien gewend om met culturele tegenstellingen om te gaan. Zoals ik eerder al aanhaalde, is kunnen inspelen op de cultuur van de eindgebruiker bijzonder belangrijk. Het gaat niet altijd op om een oplossing die elders werkt, automatisch op dezelfde manier ook bij ons te implementeren. Elke smart city is anders.

Noem eens een voorbeeld van een stad die echt inspirerend bezig is rond mobiliteit?

Fons De Mey: Het klinkt misschien als een cliché, maar een stad die ik hier echt om bewonder is Kopenhagen, onlangs nog in de media omdat er vandaag meer fietsen dan auto’s rondrijden. Hun voorbeeld is zo inspirerend omdat men er duidelijk vanuit een sterke politieke wil is vertrokken. En omdat men er perfect heeft ingezien dat een modal shift een tweesporenbeleid vergt: je moet investeren in slimme technologie, maar tegelijk ook in traditionele maatregelen om knelpunten die adoptie in de weg zitten weg te werken. Bijvoorbeeld: enerzijds technologie die ervoor zorgt dat fietsers sneller groen licht krijgen, wat het rijcomfort verhoogt, maar anderzijds ook veilige fietsinfrastructuur, een basisvereiste. Die investeringen verlopen idealiter parallel. Een stad zal de mensen niet aan het fietsen krijgen enkel door slimme applicaties te voorzien. Maar ook een stad die begint met infrastructuurprojecten over meerdere jaren zonder aandacht voor comfortverhogende maatregelen met simme technologie, zal vlug achterop hinken.

Andere noemenswaardige steden die weliswaar verder van de Belgische realiteit verwijderd zijn, vind ik o.a. Singapore, Masdar (Abu Dhabi) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Zij zijn inspirerend omdat ze heel sterk inzetten op autonoom rijden en daarrond een globale visie uitwerken die veel ambitieuzer is dan de testprojecten in o.a. Vlaanderen en Nederland. Al ben ik, voor alle duidelijkheid, ook zeer verheugd over die projecten.

Welke zijn de prioriteiten voor de werkgroep Smart Mobility in 2017?

Fons De Mey: We gaan zeker voort op dezelfde weg, dat wil zeggen dat we zullen blijven proberen om steden zoveel mogelijk te inspireren en warm te maken voor nieuwe slimme toepassingen. We mogen ons daarbij niet beperken tot de technologische focus. De plaatselijke overheden moeten natuurlijk de technologieën leren kennen, maar daarnaast toch vooral ook de meerwaarde van de mogelijke toepassingen voor de inwoners. En de bedrijven die hen kunnen helpen bij de uitwerking ervan, uiteraard. Voorts willen we vanaf 2017 regelmatig ook met echt beleidsadvies naar de steden en gemeenten trekken. Dat advies zal concreter zijn dan ‘inspirerend informatief’, en gestoeld op input van de leden van onze werkgroep

Hartelijk bedankt voor dit gesprek.

 

Bent u al ingeschreven voor het 5de Agoria Smart Cities Forum? Doe het snel via deze link!

 

Reageer op dit artikel