Zonder globale visie en een uitgetekende langetermijnstrategie wordt geen enkele stad een echte ‘smart city’. Maar de veranderingsmotor moet ergens op gang worden gebracht. En dan helpt starten met het laaghangend fruit om snel resultaten te boeken en draagvlak te creëren. Een gesprek met Peter Van Den Heede (ABB, foto), voorzitter van Agoria’s Smart Cities Comité.


Peter, twee jaar geleden vertelde je ons in een interview dat de Belgische steden tot de “goede Europese middenmoot” behoren in de transitie naar smart cities. Wat is vandaag, bij aanvang van je tweede mandaat als voorzitter van het Agoria Smart Cities Comité, de stand van zaken?

Peter Van Den Heede: We zijn nog altijd goed mee in het Europese peloton. Gelukkig maar! Ik moet toegeven dat in vergelijking met o.a. de Scandinavische landen en Nederland de smart cities-trein bij ons later op gang is gekomen en dat we dus nog geen echte koplopers zijn. Maar ik heb wel sterk het gevoel dat we aan de vooravond van een inhaalbeweging staan.

Waarom denk je dat?

Peter Van Den Heede: Ik merk dat steeds meer steden en gemeenten iemand hebben aangesteld om transversaal, over de beleidsdepartementen heen, een concrete smart cities-strategie uit te tekenen. Op die manier het ‘wat’ definiëren is volgens mij een eerste voorwaarde voor succes. Maar daarnaast zie ik de jongste tijd ook toenemende aandacht voor het ‘hoe’, waarbij dan meestal nadrukkelijk in de richting van onze technologiebedrijven wordt gekeken. Ook dat doet me bijzonder veel plezier. Met het Smart Cities Comité hebben we de voorbije twee jaar immers heel wat steden en gemeenten actief gesensibiliseerd. We hebben ze niet alleen ideeën aangereikt over mogelijke slimme toepassingen, zoals via onze Inspiratiegids voor Smart Cities, maar ook tijdens rechtstreekse ontmoetingen een heel netwerk van mogelijke technologiepartners voor zowel de conceptuele uitwerking als de technische realisatie van hun ambities. Als die inspanningen nu stilaan vruchten beginnen af te werpen, gaat de leefbaarheid in onze steden er met rasse schreden op vooruitgaan. Daar ben ik van overtuigd.

Wat moet er de komende twee jaar concreet gebeuren om de transitie naar smart cities in ons land te versnellen?

Peter Van Den Heede: Zodra een thema op de politieke agenda’s staat, is het natuurlijk zaak om zo snel en efficiënt mogelijk tot actie over te gaan. Mijn advies aan steden en gemeenten luidt dan ook: verlies zeker het globale plaatje en de langetermijnstrategie niet uit het oog, maar begin op een gegeven moment toch ook je plannen om te zetten in daden.

Wat smart cities betreft, heeft elke stad haar eigen DNA, haar eigen sterktes. Wel, maak van die thema’s prioriteiten. Begin binnen je globale strategie met het laaghangend fruit, want zo boek je snel succes en ontstaat een voldoende breed draagvlak om ook rond andere thema’s de transitie tot smart city verder te voltooien. En nogmaals: betrek zeker de technologiesector in de oefening, want de oplossingen bestààn. Of je nu de klemtoon legt op ‘smart energy’, ‘smart mobility’, ‘smart building & living’ of ‘smart digital communication & infrastructure’…. De leden van Agoria’s Smart Cities-community staan klaar om expertise te delen.

U hebt als voorzitter van Agoria’s Smart Cities Comité een vogelperspectief op het hele smart cities-ecosysteem. Welk misverstand hierover komt u in uw gesprekken met eindgebruikers op het terrein nog te vaak tegen en zou u hier voor eens en voor altijd willen weerleggen?

Peter Van Den Heede: Een nog te populaire misvatting die absoluut de wereld uit moet, is de overtuiging dat alleen grote steden volwaardige smart cities kunnen worden. Het is natuurlijk zo dat grote steden sneller het voortouw zullen nemen omdat ze vaker meer middelen en mankracht kunnen vrijmaken voor hun smart cities-beleid. En zo worden ze al vlug het voorbeeld waarnaar steeds wordt verwezen.

Maar die vaststelling mag kleinere steden er niet van weerhouden om ook op hun maat initiatieven te ontwikkelen. De praktijk bewijst dat het kan. Kijk in Wallonië bijvoorbeeld naar Seraing en Wavre, niet bepaald grote steden waar toch mooie projecten bestaan rond energiebesparing met openbare ledverlichting. En elders in het land, o.a. in West-Vlaanderen, zien we toffe initiatieven rond steden en gemeenten die zich in clusters verenigen: elkeen spitst zich toe op één specifiek thema, en naderhand worden die ervaringen uitgewisseld en overgedragen binnen de cluster. Je ziet, er zijn heel wat mogelijkheden. Waar een wil is, is een weg. That’s the way to go!

Hoe helpen technologiebedrijven ‘smart cities’ creëren?

Over die vraag gaat op donderdag 26 januari 2017 de vijfde editie van het Agoria Smart Cities Forum. Vertegenwoordigers van stads- en gemeentebesturen gaan er de dialoog aan met onze bedrijven en krijgen aan de hand van demonstraties en casestudies ideeën voor heel concrete, laagdrempelige instapprojecten die ze zouden kunnen realiseren. ’s Avonds worden er tevens de winnaars bekendgemaakt van onze jaarlijkse Agoria Smart City Award.

Klik hier voor meer informatie over het Smart Cities Forum 2016.

Reageer op dit artikel