Tijdens het event 'Security today, ready for tomorrow' op 12 oktober jl. bij Agoria werden de deelnemers ondergedompeld in de wereld van veiligheid/beveiliging en technologie. Van die gelegenheid werd ook gebruikgemaakt om de nieuwe groep Agoria Security Technologies (AST) voor te stellen, die de spelers op de securitymarkt in België verenigt onder het voorzitterschap van Emile Peeters (Engie Fabricom). 

Er zijn heel veel ondernemingen die veiligheids- en beveiligingsgerelateerde producten, diensten en oplossingen leveren. Die integratoren zijn actief op tal van domeinen: systemen voor toegangscontrole, bewakingscamera's, alarmsystemen, huistelefoons, analyse van videocontent, biometrische oplossingen … Hun vragen zijn al even talrijk:

  • Hoe volg je de wetgeving?
  • Hoe oefen je invloed uit op de Belgische en Europese regelgeving?
  • Hoe bevorder je kwaliteit d.m.v. certificatie (Incert)?
  • Hoe 'stuur' je de methodes en eisen inzake certificatie?
  • Hoe kun je worden vertegenwoordigd in internationale organen?
  • Hoe kun je geïntegreerde veiligheidssystemen promoten?
  • Hoe neem je deel aan studiedagen en events, maximaliseer je je netwerking en ontmoet je architecten of ingenieursbureaus?

AST wil samen met de leden van de groep nadenken – ook 'out of the box' – om een antwoord te bieden op al die vragen. In zijn inleiding stelde Marc Lambotte namelijk voor om wat meer creativiteit te introduceren in de vrij behoudsgezinde securitywereld.

 

 
Emile Peeters (Engie Fabricom)  - Voorzitter van de AST-groep

Marc Lambotte, CEO van Agoria
 
Marc Cools, Prof. UGent-VUB (gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken)

 
Frank Vandermarliere, Algemeen Adviseur Agoria

Wat is geïntegreerde veiligheid?

Marc Cools, prof. dr. aan de UGent en de VUB en moderator van het event, schetste nogmaals het concept van 'geïntegreerde veiligheid' dat in 1996 door de overheid werd geïntroduceerd. Dit concept impliceert drie elementen:

  1. Veiligheid heeft niet alleen betrekking op criminaliteit maar ook op hinder van uiteenlopende aard, samenscholingen, moeilijkheden die verband houden met de stedelijke omgeving …
  2. De overheid draagt steeds meer verantwoordelijkheden over aan ondernemingen en burgers (dus steeds grotere samenwerking met de privésector).
  3. Er is samenwerking nodig tussen alle beleidsniveaus (nationaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk …). Daarom worden op die verschillende niveaus veiligheidsplannen uitgewerkt.

Er is echter heel wat veranderd sinds 1996. In het veld uiteraard – denk maar aan het terrorisme dat zich uitbreidt op ons grondgebied – maar ook op technologisch vlak (IoT, drones, Data Analytics …).
Vandaag ligt het antwoord inzake openbare veiligheid steeds meer in het gebruik van technologie en in het bijzonder in data-analyse.

Data-analyse voor de veiligheid van morgen

We mogen niet wachten tot zich een ongewenste gebeurtenis voordoet om in actie te komen maar we moeten vooruitziend zijn. Daar komen inlichtingentechnologieën om de hoek kijken, om gegevens ('ruwe' informatie) te analyseren. Dit heet 'Smart Policing', waarin technologie centraal staat. De privésector, die dergelijke technologieën ontwikkelt en aanbiedt, speelt dan ook een sleutelrol om onze veiligheid te verbeteren. 

Die ontwikkelingen vereisen een aanpassing van het wetgevingskader dat ondernemingen moeten respecteren. Het doel van de AST-groep is ervoor te zorgen dat de aanpassing van de wetgeving de betrokken ondernemingen ondersteunt en hen dus niet in de weg staat.

Herziening van de wet-Tobback van 1990

Eind dit jaar moet de regering net een wijziging goedkeuren m.b.t. de wet-Tobback, die al meer dan 25 jaar het kader voor de veiligheidssector vormt. Frank Vandermarliere gaf een korte uiteenzetting over de verschillende wijzigingen aan de wet. Een essentieel punt van de wet is te bepalen wie welke licentie nodig heeft en op welke voorwaarden om op het domein van veiligheid te mogen optreden.

Hebt u te maken met de wet-Tobback?

Wat zijn de gevolgen van de wetsaanpassingen voor uw onderneming? Voor meer informatie over de wet en de geplande wijzigingen kunt u via Sylvie Sergeant altijd terecht bij onze experts.

Wilt u ook lid worden van AST? Neem dan contact op met Sylvie Sergeant, Business Group Leader Industries (gegevens zie hierna).

Lees ook:

Reageer op dit artikel