In het derde kwartaal van 2016 is de bedrijvigheid van de textielmachinesector opnieuw behoorlijk toegenomen. De industriële omzet is met 4,5% gestegen t.o.v. het tweede kwartaal, waardoor een piek sinds het derde kwartaal van 2013 werd bereikt.

Op jaarbasis komt de stijging op 13,4%, wat vergelijkbaar is met wat in het voorgaande kwartaal werd genoteerd.

De omvang van die beweging in het derde kwartaal is echter voornamelijk te danken aan goede prestaties van een beperkt aantal ondernemingen. Zoals in de voorgaande vier kwartalen waren er nl. meer vestigingen die op jaarbasis achteruitgingen dan er vooruitgang boekten. De toestand is dus minder gunstig dan de omzet doet vermoeden.

Industriële omzet 

Conjunctuurklimaat wordt beter

In de NBB-conjunctuurenquêtes voor de textielmachinesector hadden positieve elementen de overhand op de negatieve. De algemene ontwikkeling is echter van een ongunstige naar een neutrale toestand.

Zo zijn minder ondernemingen van mening dat hun bestellingen lager liggen dan bij 'normale' conjunctuur. De meeste denken ook dat de vraag naar hun producten de komende drie maanden stabiel zal zijn, hoewel enkele een stijging verwachten.

Tegelijk is de verzekerde activiteitsduur blijven oplopen. Sinds eind 2015 een dieptepunt in acht jaar werd bereikt, is de duur opnieuw geklommen tot 3,7 maanden. Dit is nog net iets minder dan het gemiddelde voor 2008-2015 (3,8 maanden).

Verzekerde activiteitsduur (in maanden)Hetzelfde geldt voor de benuttingsgraad van de bestaande productiecapaciteit. Deze waarde is gestegen van nauwelijks meer dan 50% in oktober 2015 en januari 2016 tot 71,5% in de laatste twee enquêtes, wat overeenkomt met het gemiddelde van de periode 2008-2015.

Benuttingsgraad van de productiecapaciteit

Analyse van de Belgische technologische industrie