Met onze mobiele toestellen gebruiken we met zijn allen dagelijks miljoenen apps. Maar met de opkomst van ‘wearables’, ‘connected devices’ en het ‘Internet of Things’ schuiven we snel op naar de volgende stap die IDC en andere leading consultants ‘het Vierde Platform’ noemen: we staan er misschien niet bewust bij stil, maar toch is het zo dat embedded apps snel ook een realiteit aan het worden zijn.

Redenen genoeg om ons oor eens te luisteren leggen bij de Apps Developers Alliance, die onlangs peilde naar hoe het nu zit met de concurrentie in deze toch zeer snel evoluerende sector. De Alliance ondervroeg 673 spelers uit het apps-ecosysteem, nl. ontwikkelaars en publishers.

In Europa tekent de Mobile Apps-sector vandaag voor meer dan 2 miljoen jobs, waarvan 1,3 miljoen directe tewerkstelling. En deze sector blijft een netto creator van werkgelegenheid en innovatie.

Wat is de stand van zaken?

Wat waren dan de belangrijkste bevindingen uit deze rondvraag van Apps Developers Alliance? Kort samengevat:

  • het ecosysteem werkt goed; de markt speelt haar rol; er is groei en concurrentie, inefficiënties worden weggewerkt;
  • een onderling afhankelijk ecoysteem “consumers, vs publishers vs platforms( bv iOS en Adroid)” beantwoordt de diverse vragen van de industrie;
  • er is voldoende aanbod aan investeringsgeld;
  • door verticale disruptie en innovatie, kunnen we spreken van het begin van “The golden age” van de mobile apps market;
  • consumenten hebben keuzes en deze keuzes benvloeden de beslissingen over platforms en investeringen;
  • algemeen wordt gesteld dat de overheid geen grotere (sturende) rol moet opnemen in het ecosysteem.

Meer weten? Bekijk hier de volledige resultaten van de enquête. U vindt er o.a. meer details over de verschillen tussen de belangrijkste platformen, de winstverdelingsmodellen, de concurrentiepraktijken en de fragmentatie van de markt. Aan ieder om er zijn graantje van mee te pikken!

Wilt u meer weten over de thema’s Mobile en IoT? Kom dan op 19 januari naar Agoria’s namiddagsessie over ‘Cross Platform Development for Mobile Apps en IOT’ in Brussel. Meer informatie en inschrijven.