Is de sector van veiligheids- en beveiligingstechnologie te conservatief als het op innovatie aankomt? Lieven Claeys van de integrale dienstverlener in innovatie Verhaert vindt van wel, “want ook deze sector staat aan de vooravond van mogelijke digitale disruptie.” Op 12 oktober deelt hij inzichten en oplossingen tijdens ons event Security today, ready for tomorrow’. Hier alvast een voorsmaakje. 

“Is de sector van veiligheids- en beveiligingstechnologie te conservatief als het op innovatie aankomt? Vaak wel, vrees ik, en al zeker in vergelijking met sommige andere industrietakken die ik de voorbije jaren van binnenuit heb leren kennen.”

Lieven Claeys, business consultant Innovation – Internet of Things bij integrale dienstverlener in innovatie Verhaert te Kruibeke, klinkt streng in zijn analyse. Al is die wel constructief bedoeld. Als gastspreker tijdens het Agoria-event ‘Security today, ready for tomorrow’ op 12 oktober a.s. wil hij vooral de sector sensibiliseren: “Ik begrijp het best, hoor. Veiligheid is geen spel. De fabrikanten in deze industrie leveren technologie die bij de eindgebruiker meestal een kritische functie vervult. Het gaat om betrouwbaarheid, gebruiksgemak, 100% uptime, dat soort criteria. Voor hypes kan en mag er geen ruimte zijn. Maar tegelijk mag die ‘sérieux’ van de toepassingen geen excuus zijn om niet verder en ingrijpender dan vroeger te blijven inzetten op innovatie. Want wie dat niet doet, is in het beste geval gedoemd tot de rol van volger.”

Op de drempel van disruptie

De reden is simpel: in het innovatielandschap tekenen zich tegenwoordig radicaal nieuwe trends af, die het resultaat zijn van nieuwe technologische mogelijkheden en waaraan ook de security-industrie niet zal ontsnappen. Lieven Claeys: “Lange tijd bleef innovatie vaak beperkt tot incrementele productontwikkeling (versie 1.0 werd versie 1.1, dan versie 2.0 enz.), en elke speler had zijn specifieke plaats in de keten. Tegenwoordig is dat model niet langer het enige. Je kan nu ook perfect meemaken dat buitenstaanders of nichespelers die slim nieuwe technologische kansen benutten, plots razendsnel de markt overnemen. Bijvoorbeeld, als je vroeger een taxibedrijf wilde laten groeien, moest je wel een concurrent overnemen of zelf extra auto’s aankopen. Vandaag heb je nieuwe spelers zoals Uber: het grootste taxibedrijf ter wereld dat met zijn software niet alleen een hele branche heeft ontwricht, maar bovendien zelf geen enkele taxi bezit. Een ander bekend voorbeeld is AirBnB in de reissector: precies hetzelfde verhaal. De belangrijkste les is dat digitale disruptie echt bestaat en dat het zelfs in de meest onverwachte sectoren kan en zal toeslaan. Om die reden is elk bedrijf het aan zichzelf verplicht na te gaan hoe het de eindgebruiker sterker aan zich kan binden. Heel concreet voor de security-industrie moeten bedrijven zich de vraag stellen: hoe zou onze business er morgen kunnen uitzien? Wat gaan klanten van ons verwachten in de digitale wereld? Wordt bijvoorbeeld ‘security-as-a-service’ de norm of nog wat anders? En welke rol wil ik daar dan in spelen als leverancier? En wat wordt mijn nieuwe eco-systeem?“

Welke technologieën maken het verschil?

Over de kansen voor de aanbieders van security-oplossingen is Lieven Claeys alvast positief gestemd. “Ik zie heel wat nieuwe technologieën die ruimte geven om in deze sector ook morgen het verschil te maken. De grootste impact verwacht ik o.a. van drones, het internet of things (IoT) en dan meer bepaald de integratie van in apparatuur gemonteerde sensoren in grotere communicatienetwerken, en ten slotte de toenemende mogelijkheden op het vlak van data-analyse: door middel van slimme algoritmes relevante inzichten verkrijgen uit grote volumes gegevens, hetzij om de eigen producten of processen te verbeteren hetzij om de dienstverlening aan eindgebruikers te optimaliseren of nieuwe diensten en verdienmodellen te ontwikkelen.”

Vallen er bij dit alles quick wins te rapen? Onmogelijk eenduidig te beantwoorden, vindt Claeys: “Maar alles begint in elk geval met het ontwikkelen van een toekomstvisie in het licht van de nieuwe technologieën. Wat wil ik in de toekomst met mijn product doen en welke rol in de keten streef ik na? En vervolgens: welke nieuwe technologie kan mij daarbij helpen en op welke manier? Wie daar vandaag nog niet mee bezig is, dreigt straks in snelheid gepakt te worden. De eventuele quick wins situeren zich in de volgende stap, de implementatie van het gekozen innovatiespoor. Concrete voorbeelden licht ik aan de Agoria-leden toe tijdens mijn presentatie op 12 oktober.” 

 

 

How to disrupt your security business?

Nog niet ingeschreven voor de presentatie van Lieven Claeys tijdens ons event ‘Security today, ready for tomorrow’ op 12 oktober? Reserveer hier gratis uw plaats! 

Reageer op dit artikel