De Vlaamse en Nederlandse regering hebben tijdens een bilaterale top op 7 november in Gent, de intentie geuit om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van ‘high tech innovatie’.Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen, kreeg de eer om vanuit Vlaanderen een aantal mogelijke samenwerkingsdomeinen voor te stellen aan Vlaams minister Muyters en Nederlands staatssecretaris Van Dam. Op bovenstaande groepsfoto herkent u Wilson centraal in vierde positie, met direct aan zijn linkerzijde resp. staatssecretaris Van Dam en minister Muyters.


Tijdens de bespreking kwamen o.a. diverse voor Agoria-leden belangrijke thema’s zoals factories of the future, nieuwe materialen (3D-printing), flexibele elektronica en fotonica aan bod. Ook werd vanuit Vlaanderen de nadruk gelegd op de noodzaak van voldoende technisch geschoolden en van een versteviging van de STEM-aanpak.

Aandachtspunt voor de industrie blijft de valorisatie van het gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek, zeker ook naar de KMO’s. Verder is het nog niet duidelijk of en hoeveel middelen, ook Europees, zullen worden vrijgemaakt en welke instrumenten kunnen worden ingezet. De Vlaamse en Nederlandse ministers beloofden in elk geval de samenwerkingsdossiers prioritair te behandelen en verder op te volgen. Tweemaal per jaar zal een gezamenlijke vergadering in die zin opgezet worden.

"Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op gebied van onderzoek & ontwikkeling en innovatie rond een aantal domeinen is zeker nuttig en misschien zelfs noodzakelijk om mondiaal mee te spelen", aldus Wilson De Pril. "Maar nog belangrijker is het industriële verhaal achter het gezamenlijke onderzoek."

Reageer op dit artikel