Vanaf 1 januari 2017 aanvaardt de Vlaamse overheid nog uitsluitend elektronische facturen voor nieuwe overheidsopdrachten. “Zo zetten we de digitalisering voort en zorgen we opnieuw voor een belangrijke efficiëntiewinst, zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid”, zeggen de Vlaamse ministers Liesbeth Homans (N-VA) en Bart Tommelein (Open VLD).  Door middel van e-facturatie streeft de Vlaamse overheid bovendien naar efficiëntere betalingsmogelijkheden en stimuleert ze kmo's om verregaand te digitaliseren.  

E-facturatie betekent dat de Vlaamse overheid enkel digitale facturen wenst te ontvangen die zowel bij verzender als ontvanger automatisch worden verwerkt.  Het aankondigen van overheidsopdrachten en het ontvangen van offertes verloopt vandaag al volledig digitaal. “Met de digitale factuurontvangst wordt een belangrijke verdere stap gezet in de volledige digitale afhandeling van overheidsopdrachten”, aldus minister Homans. 

Minder administratieve rompslomp

Uit onderzoek blijkt dat ook de bedrijven die gebruikmaken van e-facturatie, hierdoor besparen. Zelfs voor kleine ondernemingen zorgt digitale facturatie al snel voor enkele duizenden euro’s aan besparingen per jaar. Naast de besparing zal het project er ook voor zorgen dat de Vlaamse overheid haar leveranciers sneller zal kunnen betalen. De doorlooptijd van de verwerking van een e-factuur wordt immers aanzienlijk korter in vergelijking met die van een papieren factuur.

Met de e-facturatie willen ministers Homans en Tommelein de kmo's ook stimuleren om te digitaliseren. “De praktijk leert ons dat elektronische facturatie voor kmo's immers vaak een opstap is naar een brede digitalisering. Het resulteert in sterkere kmo's die hun administratieve rompslomp verminderen door digitalisering", aldus de ministers. Kleine ondernemingen kunnen hierbij rekenen op een overgangsperiode. "Micro-ondernemingen die factureren sturen voor opdrachten onder de 8.500€, kunnen een jaar uitstel krijgen." 

"Leveranciers die door deze beslissing voor het eerst met e-facturatie geconfronteerd worden, kunnen rekenen op begeleiding vanuit de Vlaamse overheid", garandeert minister Homans. Ook lokale besturen kunnen op ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid rekenen. Zij moeten ook zelf weinig tot geen investeringen doen om dit mogelijk te maken, gezien de boekhoudpakketten  de wijzigingen doorvoeren. Bovendien biedt de Vlaamse overheid een gratis portaal aan waarop e-facturen kunnen worden ingediend.

Samenwerking met andere bestuursniveaus

"E-facturatie is een vorm van goed bestuur en klantgerichtheid naar onze burgers en bedrijven. Als Vlaamse overheid voegen we ons met deze beslissing bij de Europese koplopers", aldus minister Tommelein.  Bovendien loopt het beleid van de Vlaamse regering samen met het federale beleid rond e-facturatie. "Bedrijven die vandaag e-facturen naar de Vlaamse overheid sturen, zullen dit in de toekomst ook moeiteloos kunnen doen naar het federale niveau. Een vorm van goed bestuur en klantgerichtheid naar onze burgers en bedrijven."

Agoria ondersteunt hierbij de leveranciers van boekhoudpakketten, alsook de Belgische service providers om het Europees PEPPOL-framework dat het federaal Mercurius-platform ondersteunt te omarmen. Boekhoudpakketten en facturatietools kunnen op die manier naadloos facturen naar de federale en Vlaamse overheid doorsturen.

Nationale enquête rond e-invoicing

Om een beter zicht te krijgen op het e-invoicing landschap in België organiseert de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) een nationale enquête. Het zou Agoria bijzonder verheugen mocht u 5 minuutjes de tijd nemen om uw ervaring met (e-)facturatie te delen:


Alvast bedankt voor uw bijdrage! De resultaten van de enquête zullen in februari worden bekendgemaakt.