Het is al enige tijd bekend dat de regering maatregelen wil nemen in het kader van werkbaar werk (langer werken mogelijk maken door de verlenging van de loopbanen) en van wendbaar werk (meer flexibiliteit). Dit was trouwens ook al aangekondigd in het regeerakkoord van oktober 2015. 

In het kader van de begrotingscontrole 2016 heeft de regering vorige vrijdagnacht het kader hiervan goedgekeurd

Het bestaat uit een plan waarvan een deel algemeenen dus rechtstreeks in de ondernemingen kan toegepast worden, en een ander deel dat uit een menu van mogelijkheden bestaat die sectoraalkunnen geactiveerd worden. 

De bedoeling is dat dit kader, na overleg met de interprofessionele sociale partners (Groep van 10), vóór het zomerreces in een wetsontwerp wordt gegoten, door de ministerraad wordt goedgekeurd en nadien aan het parlement wordt voorgelegd, zodat het een kader wordt voor de interprofessionele besprekingen 2017-2018 die in het najaar zullen plaatsvinden en de sectorale besprekingen die hierop zullen volgen.

Als bijlage vindt u de zogenaamde notificatie van deze regeringsbeslissingen (270,7 kB). In dit stadium gaat het over de grote lijnen van de beslissingen; heel veel moet nog verder uitgewerkt worden.

Samengevat gaat het over het volgende. 

 • De zogenaamde “sokkel” met rechtstreekse werking voorziet:

  • De annualisering van de arbeidsduur waarbij de arbeidsduur van 38 uur op jaarbasis kan worden uitgesmeerd en dit met een daggrens van 9 uur en een weekgrens van 45 uur.
  • Een krediet van 100 overuren die op individuele basis niet moeten ingehaald worden maar kunnen uitbetaald worden of op een loopbaanspaarrekening  kunnen gezet worden.
  • Een vorminginspanning van gemiddeld 5 dagen per jaar.
  • De mogelijkheid van occasioneel telewerk.
 •  Het menu van mogelijkheden dat sectoraal kan geactiveerd worden voorziet:
  • De mogelijkheid om de grenzen van de annualisering (zie hierboven) tot 11 uur per dag en 50 uur per week te brengen.
  • De arbeidsduur die over 6 jaar kan gespreid worden i.p.v. over 1 jaar (de zogenaamde plus minus conto).
  • De invoering van de uitzendovereenkomst voor onbepaalde duur.
  • De hervorming van het stelsel van werkgeversgroepering (structuur waarbij een werknemer gedeeld wordt over verschillende werkgevers die deel uitmaken van de groepering).
  • Een vereenvoudiging van deeltijdse arbeid.
  • Het instellen van loopbaansparen waarbij vakantiedagen of overuren op carrièrebasis kunnen opgespaard worden.
  • De aanpassing voor sommige gevallen van de tijdskredietstelsels.
  • Een wettelijk kader voor glijdende werktijden (begin en einde van de werkdag binnen een bepaalde tijdsvork).

  • De schenking van verlofdagen van de ene aan de andere werknemer ingeval van opvang van zwaar zieke kinderen.

Wij zullen u verder op de hoogte houden van de uitwerking van deze maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

 • Antwerpen-Limburg
 • Brussel - Brabant
 • Oost- en West-Vlaanderen

Reageer op dit artikel