Als lid van de Federatie weet u dat mannen in technologiebedrijven de meerderheid vormen. De vrouwen die er werken, voelen zich er nochtans thuis! Bij Agoria hoeven we er niet meer van overtuigd te worden hoe belangrijk hun bijdrage is in de technologische wereld. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag geven we het woord aan drie van hen, met als kernvraag: heeft ‘ambitie’ dezelfde betekenis voor vrouwen als voor mannen?

Paumelles Liégeoises (Alleur) produceert en verdeelt lasscharnieren, waarvan 85% wordt geëxporteerd naar een dertigtal landen. De onderneming wordt al tien jaar geleid door Nathalie Morelle, getrouwd en moeder van twee kinderen van 3 en 6 jaar. Haar team bestaat uit mannen en vrouwen met een uiteenlopende culturele achtergrond en mag gemengd genoemd worden in de ruime zin van het woord.

Waarom is technologie volgens u evengoed iets voor vrouwen?
“Ik geloof niet in het man-vrouw-verschil. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen net zo veel capaciteiten hebben als mannen. Een vrouw die competent is en wilskracht en ambitie heeft, maakt evenveel kans als een man om voet aan de grond te krijgen in een sector waar de mogelijkheden om zich te ontwikkelen groot zijn.”

Welk advies zou u geven aan jonge meisjes die een technische of technologische opleiding of carrière willen aanvatten?
“Zet door! In onze bedrijfstak moet je het als vrouw dubbel zo hard willen als een man. Vrouwen krijgen regelmatig af te rekenen met vooroordelen over hun capaciteiten om een vak te kennen en hun expertise, met name vanwege al wat oudere mannen. Ze moeten strijdlustig zijn en zich laten gelden in een overwegend mannelijke sector. De jonge generatie deelt die ouderwetse clichés echter niet en communiceert op gelijke voet. Hoe meer vrouwen een technisch beroep uitoefenen, hoe sneller de stereotypes afbrokkelen. Technische en technologische beroepen moeten dan ook worden gepromoot want ze worden te vaak naar de achtergrond verdrongen omdat je er weinig waardering mee oogst.”

Hebt u het gevoel dat vrouwen een andere visie op ambitie hebben dan mannen?
“Dat is duidelijk. Ik denk dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de twee aspecten van ‘ambitie’. Ambitie mag niet louter worden opgevat in de pejoratieve betekenis, die perfect wordt geïllustreerd door de uitdrukking ‘het doel heiligt de middelen’. Ambitie kan ook synoniem zijn van passie. Mijn werk is een echte driver. Wat ik wil, is dat de onderneming zich kan ontwikkelen, maar ook wie er werkt. Ik heb ervoor gekozen om collaboratief management te introduceren, wat voor mij van cruciaal belang is omdat het advies en de ervaring van mijn medewerkers me helpen om vooruit te gaan met mijn projecten en indien nodig bij te sturen. Luisteren naar mijn team is dan ook uiterst belangrijk voor mij. Zoals ik het zie, hechten vrouwen – méér dan mannen – belang aan compromis, contact en luisteren.” http://www.paumelles-liegeoises.com/


Marie del Marmol is Country Manager bij Insight Technology Solutions Belgium Inc. in Grimbergen, dat IT-oplossingen ontwikkelt en op de markt brengt. De onderneming telt een dertigtal werknemers, van wie een derde vrouwen. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen van 18 en 20 jaar, waarvan één – net zoals zij destijds – een opleiding burgerlijk ingenieur volgt. 


Waarom is technologie volgens u evengoed iets voor vrouwen?
“Het klopt dat je vrouwen eerder in hr-functies aantreft, maar technologische en wetenschappelijke beroepen zijn ook boeiend voor vrouwen. Technologie – en in het bijzonder digitale technologie – heeft een steeds grotere impact op onze maatschappij en het dagelijks leven. De inbreng van vrouwen op dat domein lijkt me dan ook van essentieel belang: hun kijk op dingen en hun ‘stempel’ zijn een aanvulling op die van mannen en zijn al even noodzakelijk. Ik geloof absoluut in het belang van gemengde teams. In dat opzicht zou een team van uitsluitend vrouwen al niet interessanter zijn dan een mannenteam.”

Welk advies zou u geven aan jonge meisjes die een technische of technologische opleiding of carrière willen aanvatten?
“Ik zou hen zeggen dat ze altijd geboeid moeten zijn door wat ze doen, want je doet maar goed wat je ook gráág doet! Maar ze moeten ook zichzelf blijven, vertrouwen hebben en zich bewust zijn van hun verschil. Ook vandaag nog zijn vrouwen een minderheid in de technologiesector. Ik stel vast dat ze zich in het begin moeten bewijzen in die uitgesproken mannenwereld, waarschijnlijk méér dan mannen, maar zodra dat achter de rug is, worden de relaties gemakkelijker. Toen ik studeerde vormden jongens de meerderheid en later kwam ik terecht in een wereld die werd gedomineerd door mannen, maar persoonlijk heb ik daar nooit problemen mee gehad. Ik zou zeggen dat er zowel voor- als nadelen zijn.”

Hebt u het gevoel dat vrouwen een andere visie op ambitie hebben dan mannen?
“Ja, zeker. Ten eerste is het zo dat vrouwen – hoewel al het een en ander is veranderd – over het algemeen nog altijd meer gezinstaken voor hun rekening nemen. Voorts – maar is dit nu de oorzaak of het gevolg? – hebben veel vrouwen van mijn generatie nooit belangstelling gehad om ‘carrière te maken’. Ik wil niet veralgemenen, maar mannen hebben meer interesse voor macht, terwijl vrouwen meer belang hechten aan de inhoud van een functie. Tal van studies tonen aan dat een vrouw pas op een vacature reageert als 70% tot 80% van de functiebeschrijving aansluit op haar competenties. Mijn visie op ambitie is de lat steeds hoger leggen, voelen dat ik werkelijk impact heb en toegevoegde waarde bied aan de maatschappij. Het is die drive om steeds beter te doen die ervoor heeft gezorgd dat ik sta waar ik nu sta, meer dan om het even welk ‘carrièreplan’ …”
https://be.insight.com/

 

Sigrid Willame staat samen met haar vennoot aan het hoofd van Vervloet, een Brusselse kmo die gespecialiseerd is in luxebeslag. Ze gaat er over logistiek, productie en R&D en leidt een team van zeventien mannen. Maar ook thuis verkeert ze in een mannenwereld, met drie jongens van 17, 20 en 23 jaar.

Waarom is technologie volgens u evengoed iets voor vrouwen?
“Voor de duidelijkheid: ik ben juriste van opleiding, geen technicus. En hoewel technologie een steeds grotere rol speelt in de ontwikkeling van onze producten, staat Vervloet eerder in de ambachtswereld. Ik hou er niet van om te veralgemenen, maar ik stel vast dat de ‘human skills’ van vrouwen op het vlak van leiderschap en management verschillen van die van mannen: ik denk dat ze minder redeneren in termen van ‘zich positioneren’ of wat ik ‘territoriumstrijd’ noem. Ze zijn misschien wat minder hoogmoedig en zijn even veeleisend voor zichzelf als voor anderen, wat een sterkte is, waardoor voor hen evengoed een plek is weggelegd in de technologiesector.”

Welk advies zou u geven aan jonge meisjes die een technische of technologische opleiding of carrière willen aanvatten?
“Ik zou hen zeggen om stereotypen in beroepen te vermijden. Als wiskunde en wetenschappen hun ding zijn, dan moeten ze ervoor gaan, zonder te denken aan het beroep of de wereld waarin ze daarmee terecht kunnen komen. Ik weet uit eigen ervaring maar al te goed dat een carrière niet lineair is en dat ze een onverwachte wending kan nemen. Je moet dus eerder denken in termen van competenties en wat je wil dan in termen van beroepen. Het is vandaag heel belangrijk dat je anderen voor een project kunt mobiliseren, dat je kunt overtuigen en dat je je medewerkers autonoom kunt laten werken om een minder hiërarchisch management te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen minstens even competent zijn om die rol te vervullen dan mannen. Als je een ingenieursopleiding volgt, dan ga je a priori managementfuncties tegemoet.”

Hebt u het gevoel dat vrouwen een andere visie op ambitie hebben dan mannen?
“Ik denk het wel. Voor sommige vrouwen is ‘ambitie’ bijna een vies woord. Hoewel dingen veranderen en – nogmaals – ik niet in stereotypen wil vervallen, heb ik toch de indruk dat vrouwen meer worden geleid door emotie en passie. Ik weet niet of dat het gevolg is van hun moederrol of van hun opvoeding, maar ze missen ook zelfvertrouwen en zijn niet eerlijk met zichzelf: “Ben ik echt wel competent genoeg om die functie uit te oefenen?” Ze hebben meer de neiging om zichzelf lager in te schatten en zichzelf onder druk te zetten.
http://vervloet.com/
(
Foto: Sabine Coppieters)