Ontwerp- en adviesbureau Arcadis heeft recent de Sustainable Cities Index gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Zürich in Zwitserland de duurzaamste stad ter wereld is. Antwerpen staat op plaats 29 en Brussel op 40, zo lezen we op de website van Arcadis:

Hoe kunnen steden voldoen aan de behoeften van vandaag, zonder de uitdagingen van morgen uit het oog te verliezen? In een notendop is dit waar duurzame stedelijke ontwikkeling om draait. Arcadis gaat in de Sustainable Cities Index op zoek naar steden die kwaliteit van leven, welvaart, en zorg voor het milieu combineren. De Index onderzocht honderd wereldsteden op sociale (people), omgevings- (planet) en economische (profit) factoren. Er staan zestien Europese steden in de top 20.

De tweede editie van de Arcadis Sustainable Cities Index rangschikt 100 steden volgens 32 indicatoren, opgedeeld in drie categorieën. Per categorie is ook een aparte ranking of “sub-index” opgesteld.

 • De categorie “people” groepeert sociale indicatoren, die bijdragen aan het algemeen welzijn, zoals onderwijs, gezondheid, en veiligheid.
 • De “planet” indicatoren geven een beeld van de milieuprestaties van een stad, zoals de luchtkwaliteit, het aandeel van hernieuwbare energie, en de blootstelling aan natuurrampen.
 • Tot slot werden onder de noemer “profit” economische indicatoren in kaart gebracht, zoals de tewerkstellingsgraad, het ondernemingsklimaat, en het bruto binnenlands product van de stad. Ook mobiliteit en openbaar vervoer dragen bij aan de economische score van steden.

Antwerpen staat op de 29ste plaats in de index. De stad behaalt een goede score op de “people” factoren, met een mooie 11de plaats in deze sub-index. Dit heeft te maken met de relatieve gelijkheid van inkomens in België. Ons land is op dit gebied bij de beste wereldwijd, samen met Nederland, Zweden en Tsjechië.

In de “planet” sub-index komt de Scheldestad op de 37ste plaats. De hoge uitstoot van broeikasgassen en het weinige groen in de stad doen Antwerpen dalen in deze sub-index.

In de economische “profit” sub-index staat Antwerpen op de 40ste plaats. De hoge tewerkstellingsgraad is de voornaamste economische troef van Antwerpen - samen met Edinburgh heeft Antwerpen wat dat betreft wereldwijd een leiderspositie. De haven, een tewerkstellingspool van formaat, draagt hiervoor haar steentje bij.

Brussel (het gewest) is de 40ste duurzaamste stad in de index. Brussel flirt met Antwerpen in de “people” (13de) en “planet” (34ste) sub-indices. Naast de gelijkenissen (zoals gelijkheid van inkomens), gaan achter deze gelijkaardige scores ook enkele verschillen schuil.

Zo ligt de uitstoot van broeikasgassen per inwoner lager dan in Antwerpen, en is er ook iets meer groene ruimte in de stad. Dat Brussel eerder laag in de index staat, is vooral toe te schrijven aan de Brusselse economie.

In de “profit” index komt Brussel namelijk wereldwijd pas op de 66ste plaats. In Europa is de stad op dit gebied te vergelijken met steden als Lissabon (61ste), Lyon (68ste) en Athene (72ste). Dit valt voor een deel te verklaren door de mobiliteitsproblematiek: zo zijn reistijden per wagen tijdens het spitsuur gemiddeld 70% langer (in Antwerpen is dit “slechts” 50%). Dit schaadt de productiviteit.

Daarnaast ontvangt Brussel net iets minder toeristen per capita dan Antwerpen (de cijfers dateren van vóór de sterke daling in bezoekers die Brussel de afgelopen maanden heeft gekend).

Maar het meest doorslaggevend is de Brusselse werkloosheid, die in het eerste kwartaal 17,5% bedroeg, tegenover 5,5% in Vlaanderen, 10,8% in Wallonië, en 8,7% in de 28 EU-lidstaten (gegevens: Statbel en Eurostat). In 2015 woonden 21,6% van de Belgische werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Europa domineert

Europese steden doen het goed in de index: Zürich ligt op kop, en 16 van de 20 meest duurzame steden zijn Europees. Ook Aziatische steden als Singapore (2de), Seoul (7de) en Hong Kong (16de) doen het goed, net als de Australische hoofdstad Canberra (18de).

Zürich heeft zijn leidersplaats voornamelijk te danken aan goede prestaties op het gebied van milieu en economie. In de “people” sub-index is de stad slechts 27ste. Dergelijke contrasten komen wel vaker naar boven in de index.

Londen doet het als financieel centrum goed op economisch gebied (3de), en scoort niet slecht in de “planet” index (8ste), maar is 28ste in de sociale “people” index. Dit is te wijten aan de levensduurte in de Britse hoofdstad. De VS worden dan weer voorbijgestoken door hun Canadese noorderburen, die 3 van de top 4 Noord-Amerikaanse steden leveren.

De Amerikaanse steden doen het met name minder goed op de gebieden “planet” en “people”, met risico’s wat betreft gezondheid, uitstoot van broeikasgassen, en te weinig bescherming tegen de gevolgen van klimaatsverandering.

De top 10 duurzaamste steden wereldwijd:

 • 1. Zürich
 • 2. Singapore
 • 3. Stockholm
 • 4. Wenen
 • 5. Londen
 • 6. Frankfurt
 • 7. Seoul
 • 8. Hamburg
 • 9. Praag
 • 10. München

Download hier de volledige studie 

Klik hier om de video te bekijken 

Meer info: https://www.arcadis.com/nl-be/belgie/perspectives/2016/wat-kenmerkt-de-duurzaamste-steden-ter-wereld/